Shrnutí roku 2020

V neděli 26.1. se konalo první setkání v roce 2020 přišla nám povídat sociální pracovnice paní Monika Čermáková o DEMENCI je to o špatně fungující energii mozku. To že někdo zapomene něco koupit nebo někam dojít ještě neznamená, že má demenci. Projevy jsou různé třeba poznávací funkce – to je myšlení. Vynechává krátkodobá paměť, zkracuje se pozornost, později se neovládají emoce, postižený trpí podezřívavostí a ve stadiu těžké demence nedokáží dodržovat hygienu, ztrácí zájem o věci co měli rádi. Je třeba jim věnovat alespoň malou chvíli pozornosti a převést hovor jiným směrem. Dokud jsme ještě fit – nám doporučila uspořádat si domácnost co nejjednodušeji, dávat důležité věci na jedno stejné místo. Nejdůležitější je urovnat si rodinné vztahy. Nikdo nevíme jak dopadneme.

29.ledna jsme se byli podívat na výstavě „POKLAD INKŮ“ – ten představuje originální zlaté exponáty pocházející z jihoamerických civilizací, na které se jezdí do Peru dívat miliony lidí z celého světa, nyní poprvé opustily území Jižní Ameriky. K vidění byl také model legendárního města Machu Picchu. Překvapilo nás, že dokázali otevřít lebku nástrojem TUMI – říkali tomu TREPANACE a bylo dokázáno, že nemocný přežil a žil dál. Část výstavy byla věnována zaoceánským plavbám a tehdejším navigačním přístrojům.

Ve středu 5.2. jsme se na výstavě ke 120.výročí narození Královopolského rodáka Ondřeje Sekory, vrátili do dětských let. Mohli jsme vidět jak v roce 1933 postupně vznikala postavička Ferdy Mravence i jeho kamarádů, vydané knihy o jeho příhodách v cizích jazycích, jak maloval obrázkové seriály pro děti do Lidových novin. Byly tam sbírky motýlů, broučků, brouků co sám nachytal i další cizokrajné, které koupil. Vystaveny byly novinové kresby, jeho práce v televizi i v divadle. Podle jeho návrhů byly vytvořeny loutky i kulisy. Pěkné byly i soukromé obrazy. Sportoval a prosadil vznik ragbyového sportu u nás.

19. února jsme se vydali na prohlídku do kláštera s hospicem sv. Alžběty na Kamenné ulici v Brně. Řádové setry jsou pouze dvě a obě měly jiné povinnosti. Takže všechno domluvil a zajistil velmi ochotný náš farník.
Vyzvedl klíče od kaple sv. Alžběty a povyprávěl o založení kláštera, historii hospice až po fungování do dnešních dnů. Mohli jsme nahlédnout také do diecézní knihovny.

23. února jsme si na setkání v Domku sv. Rodiny poslechli velmi zajímavé a poučné úryvky z knihy: „Opat chuligán aneb dobré dílo Anastáze Opaska.“

4. března jsme se vydaly na Zelný rynk do Ditrichštejnského paláce na výstavu pod názvem „Móda zrcadlem doby“, představovala vývoj dámského městského i venkovského oděvu brněnska. Vystaveno bylo i v malém počtu pánské a dětské oblečení, módní doplňky a obuv. Úžasné byly vyšívané halenky, háčkovaný plášť a třeba kabát s límcem, rukávníkem a kloboučkem z potápky. Překvapením bylo moderní zařízení, které nám poskytlo perfektní informace nejen obrazem, ale popisem materiálu a zpracováním.
Připravený výlet do Prahy k Pražskému Jezulátku, na výstavu „Krásné Madony“ a prohlídku kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova nám překazil koronavirus.
Akce se rozjely až v srpnu.

26. srpna se uskutečnil zájezd do Brodku u Konice do bylinkářské firmy Naděje. Celoživotním posláním paní Mgr. Jarmily Podhorné je pomáhat lidem, nacházet příčiny jejích zdravotních problémů a následně je mírnit. I nám byla ochotna povyprávět o své práci a věnovat nám svůj drahocenný čas. Vyrábí bylinné tinktůry z pupenů rostlin, které si sama pěstuje, speciální masti a oleje, bylinné kůry a koupele. Zakoupily jsme její knihu „Byliny léčí“ a zájemci o přečtení si ji mohou půjčit. Najdete zde souhrn všech produktů a pomůže Vám orientovat se jaké byliny a na co je použít. Zájemcům je pošlou na dobírku. Po prohlídce zahrady a sadu jsme odjeli do Konice na dobrý oběd, zbyla chvíle i na kávičku. Domluvený čas otevření kostela s panem kostelníkem v Jednově jsme stihli přesně. Náš duchovní otec Jiří sloužil mši sv. Za všechny členy KKS živé i zemřelé. Kostel je v plné kráse- prošel generální opravou, která skončila loni v září. Zajímavé je, že původní soška ke které se chodívalo a chodí modlit a prosit v těžkých chvílích je Bolestná Panna Maria, ale chrám je zasvěcen Navštívení Panny Marie. Po té jsme se odebrali do „Mariánské zahrady“ je to úžasné, klidné místo, tímto byl zájezd vyčerpán. Následovala jen cesta domů. Prožili jsme pěkný den s krásným duchovním zážitkem.

30. srpna se konalo setkání klubu kde jsme dořešili plán do konce roku. Protože zbyl čas, podívali jsme se na příběh, jak se rodilo nejmladší poutní místo na Slovensku a jak vznikala největší socha Panny Marie v Evropě. Měří i s podstavcem 9m.

2. září jsme se šli podívat do diecézního muzea na výstavu „Víra naděje, láska“ V letošním roce si připomínáme významná výročí tří světců spjatých s brněnskou diecézí. Slovo Víra v názvu výstavy symbolizuje sv. Jana Sarkandera, který pro svoji víru položil život. Naděje je v pojetí výstavy symbolem sv. Klementa Maria Hofbauera, jenž se stal pro Varšavu i Vídeň ve složité době plamenem, který ukazuje cestu. Láska pak připomíná patronku rodin sv, Zdislavu.“ Potom jsme se prošli novými terasami pod Petrovem. 9.září jsme podnikli autobusový zájezd do termálních lázní do Dunajské Stredy. Počasí nám přálo a koupání v teplé vodě bylo ideální.

12. a 13.září se jako obvykle konal farní víkend. Byl ale neobvyklý. V sobotu se mše sv. sloužila venku vedle kostela následoval úvod do Lectio divina, po ní jsme se odebrali na vynikající oběd, který si všichni pochvalovali. Nedělní odpoledne pokračovalo přednáškou P. Jiřího Rouse „Pomoc lidem po krizových událostech života“. Bylo to velmi zajímavé a poučné. Potom následovalo dobré občerstvení ve formě opečených cigár a buřtíků, pochutnali jsme si na dobrotách donesených od farníků a zapili pivem či limonádou nebo kávou, ale hlavně jsme se setkali a užívali společného času. Hrála nám k tomu mladá šikovná písničkářka Clea.

27. září bylo setkání v Domku sv. Rodiny, ujasnili jsme si výlet za otcem Pavlem Haluzou do Rajhradu a podívali se na dokument, který nám poslal „Tajemná Radost“ – je to životní příběh zakladatelky Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova, Matky Rosy Vůjtěchové, 5.9. si připomínáme 75 výročí smrti.

V neděli po schůzce seniorů, to všechno vypadalo nadějně , ale v pondělí byl vyhlášen nouzový stav a tím pádem se návštěva zrušila. Ještě jsme se pokusili koupit vstupenky do divadla, ale ani toto nevyšlo.
Když už se nepodařila žádná z naplánovaných akcí tak jsme se rozhodli, nakoupit pro členy klubu seniorů, zdravotní roušky s nanovláknem. Myslíme si, že se ještě budou hodit.
Plánování akcí na rok 2021 budeme muset odložit do doby, kdy se situace uklidní a všechno vrátí do normálních kolejí.

Nový rok přivítejme doma, v klidu a s Božím požehnáním. Hodně zdraví přejeme všem po celý nadcházející rok 2021.
Přeje výbor KKS