Plán na I. pololetí roku 2020

LEDEN
26.1. neděle – Domek sv. Rodiny v 16 hod. přednáška o demenci jak se projevuje, jak ji poznáme a jak se chovat k postiženému.
29.1. středa – výstava „Poklad Inků“.

ÚNOR
5.2. středa – výstava ke 120. výročí narození Ondřeje Sekory pod názvem „Mravenčí a jiné práce.“
19.2. středa – návštěva a prohlídka kaple sv. Alžběty a areál kláštera a hospice.
23.2. neděle – Domek sv. Rodiny v 16hod. Pásmo povídání a předčítání z
díla Anastáze Opaska, které se z důvodů nemoci nekonalo v září
loňského roku.

BŘEZEN
4.3. středa – výstava „Móda zrcadlem doby“,vývoj dámského oděvu brněnska.
11.3. středa přednáška – Z historie železnice na Moravě. V přednáškovém
sále MZA v Bohunicích v 15hod.
29.3. neděle – Domek sv. Rodiny v 17hod. Promítání přednášky z
charizmatické konference roku 2019.

DUBEN
1.4. středa – zájezd vlakem do Prahy – Anežský klášter, výstava Krásné Madony.
16.4. vycházka na Žlutý kopec – krásné pohledy na Brno, architektůra
Vaňkova nám. a zajímavé vily na Tvrdého a Tomešově ulici.
26.4. neděle – Domek sv. Rodiny v 17hod. klubový program.

KVĚTEN
6.5. středa – zájezd na poutní místo Suchdol a Jednov a návštěva bylinkářky z Brodku u Konice.
14.5. čtvrtek – vycházka Pisárky – nejen místo oddechu a zábavy. Sraz v 15 hod. na zastávce tramvaje č.1- Pisárky.
28.5. čtvrtek – vycházka za historií i současností klášterů v centru města. Sraz v 15hod. na rohu Jánská a Minoritská.
31.5. neděle – Kaple sv. Rodiny v 19hod. Tradiční duchovní program.

ČERVEN
13.6. sobota – tradiční Mladé hody.
4.6. čtvrtek – vycházka, Jakubské nám. dříve a dnes. Sraz v 15hod. u vchodu do
kostnice.
17.6. středa – výstava – „Na návštěvě u panenek.“ v Letohrádku Mitrovských.
28.6. neděle – Domek sv. Rodiny v 17hod. Projednání plánu činnosti klubu na další období.

Plán na II. pololetí roku 2019

Pravidelná setkání se konají každou poslední neděli v měsíci, v klubovně na Bašného 40.
V letním období začínáme v 17. hodin, v zimním období v 16. hodin.

SRPEN
25.8. klubovna – fotky a informace o chaloupce v Karolince a možnostech pro seniory, promítání CD – z charizmatické konference, podrobnosti a přihlášky na zářijové i říjnové akce.

ZÁŘÍ
11. 9. diecézní muzeum – KRYPTA“Dokonalá Jednota“, sraz ve 14hod. před muzeem
14. 9. tradiční společná pouť na Vranov doprava MHD i objednaným autobusem i pěšky
15. 9. farní odpoledne v Žebětíně ve 14.30hod. Mons. Martin Holík pohovoří na téma FAKE NEWS(falešné zprávy)
25. 9. návštěva televize  NOE  do OSTRAVY – vlakem  sraz v 6.00hod na zastávce MHD-Antropos, přestup na bus 84, odjezd vlaku 6.56hod. z nádraží v  Králově Poli, návrat po 19. hodině
26. 9. vycházka od brány Veselé k bráně Běhounské, sraz v 15hod. na rohu ulic Veselé a České
29. 9. klubovna – Opat Anastáz Opasek-ukázky z jeho díla

ŘÍJEN
2. 10.     autobusový zájezd do Koclířova a Svitav, odjezd od Hájenky7hod. program a příjezd bude upřesněn.
10. 10.    vycházka za významnými Brňany pohřbenými v chrámu u sv. Jakuba, sraz  v 15hod. před kostelem.
15. 10.    koupání v termálech v LAA, autobusem MHD odjezd v 7hod. Od Ústředního hřbitova- další bude doplněno později.
17. 10.    vycházka na „Petrov-dominanta města kdysi a dnes“, sraz v 15hod. před vchodem do kostela.
27. 10.    klubovna -přednáška pana Ing.Krejčího, na téma „Voda v České republice.“

LISTOPAD
13. 11.    přednáška Prof. PhDr. Dušana Uhlíře CSc – „Páni z Hradce“,v 15hod. v přednáškovém sále Moravského  zemského archivu v Bohunicích.
17. 11.    koncert v  katedrále Petra a Pavla,  A. Dvořák-  Sv. Ludmila, začátek v 18hodin.
24. 11.    klubovna – divadelní představení typu malých jevištních forem „Hospůdka u podkovy štěstí“ autora Václava Baura – je hrou o smyslu života a nepostrádá prvky humoru.

PROSINEC
18. 12.   návštěva nemocných seniorů-bude upřesněno.
30. 12.   pondělí-klubovna v 15hodin,-přehled celoročních akcí a příprava na I.pololetí roku 2020, a vánoční posezení s pohoštěním.