2009-04 výlet

o klubu

Klub křesťanských seniorů v Brně Kohoutovicích působí od roku 2001 jako dobrovolné sdruženů seniorů. Jeho cílem je shromáždit křesťansky smýšlející seniory z Kohoutovic a napomáhat ke zlepšení jejich kulturního, společenského a duchovního vyžití.

Praktické naplňování tohoto cíle je uskutečňováno bohatou činností klubu. Senioři se scházejí pravidelně vždy poslední neděli v měsíci v 17.00 hod. (v zimním období v 16.00 hod.) v klubovně na Bašného 40 (Domek Svaté rodiny). Zde je nabízen hodnotný a zajímavý program nejen s křesťanskou tématikou, besedy s pozvanými hosty na různá témata (zdraví, duchovní život, historie, cestování, právní poradna), dále pořádáme přednášky a promítání filmů.

Klub seniorů také nabízí možnost zájezdů s poutním i poznávacím programem, společné návštěvy kulturních akcí (divadla, koncerty, výstavy) nebo vycházky po Brně a okolí.

Pravidelné informace o činnosti klubu rovněž uvádíme v Kohoutovickém Kurýru.