Plán na II. pololetí 2020

ZÁŘÍ
24. září – čtvrtek, „Tam kde se říkalo Na kiosku, vycházka s průvodcem. Sraz v 15 hod. před kostelem sv. Tomáše
27. září – neděle, klubovna Bašného 40, v 17 hod. Promítání záznamu přednášky Mgr. Kateřiny Lachmanové z charizmatické konference v Brně. Bude upřesněn odjezd do Rajhradu.

ŘÍJEN
7. října – středa, odjezd kolem 9 hod. Navštívíme P. Pavla Haluzu v Rajhradě, kde bude mše sv. – oběd v klášteře, potom máme domluvenou návštěvu v dílně u sestřiček Těšitelek, kde se vyrábí liturgické mozaiky.
8. října – čtvrtek, vycházka s průvodcem „Za zajímavostmi ulic Veselá a Panenská“ sraz v 15 hod. na Dominikánském nám. u vchodu do Nové radnice.
11. října – neděle, v Janáčkově divadle vystoupí slovenský taneční soubor „Lučnica“ v 19 hod.
22. října – čtvrtek, vycházka s průvodcem „Radnice – střed (dominikánský klášter) a tzv. Dům pánů z Kunštátu“ sraz v 15 hod. na rohu Šilingrova nám. a Dominikánské ul.
25. října – neděle, klubovna Bašného 40, už v 16 hod. Beseda s pozvaným hostem.
30. října – pátek, návštěva operního představení „Polská krev“ v Janáčkově divadle v 19 hod.

LISTOPAD
1. listopadu – neděle, opera „Řecké pašije“ v Janáčkově divadle v 17 hod.
18. listopadu – středa, výstava „Brno, předměstí Vídně“ v Moravské galerii na Moravském náměstí, sraz ve 14 hod. „u koně“.
29. listopadu – neděle, klubovna Bašného 40, v 16hod. Beseda s pozvaným hostem.

PROSINEC
9. prosince – prohlídka ve „Vile Löw-Beer“, Drobného 22., Svět brněnské buržoazie mezi vilami Löw-Beer a Tugendhat.
30. prosince – středa, klubovna, začátek v 15 hod. zhodnocení činnosti a plán na další půl rok. Vánoční setkání s občerstvením zpěvem a popovídáním si.

Plán na I. pololetí roku 2020

LEDEN
26.1. neděle – Domek sv. Rodiny v 16 hod. přednáška o demenci jak se projevuje, jak ji poznáme a jak se chovat k postiženému.
29.1. středa – výstava „Poklad Inků“.

ÚNOR
5.2. středa – výstava ke 120. výročí narození Ondřeje Sekory pod názvem „Mravenčí a jiné práce.“
19.2. středa – návštěva a prohlídka kaple sv. Alžběty a areál kláštera a hospice.
23.2. neděle – Domek sv. Rodiny v 16hod. Pásmo povídání a předčítání z
díla Anastáze Opaska, které se z důvodů nemoci nekonalo v září
loňského roku.

BŘEZEN
4.3. středa – výstava „Móda zrcadlem doby“,vývoj dámského oděvu brněnska.
11.3. středa přednáška – Z historie železnice na Moravě. V přednáškovém
sále MZA v Bohunicích v 15hod.
29.3. neděle – Domek sv. Rodiny v 17hod. Promítání přednášky z
charizmatické konference roku 2019.

DUBEN
1.4. středa – zájezd vlakem do Prahy – Anežský klášter, výstava Krásné Madony.
16.4. vycházka na Žlutý kopec – krásné pohledy na Brno, architektůra
Vaňkova nám. a zajímavé vily na Tvrdého a Tomešově ulici.
26.4. neděle – Domek sv. Rodiny v 17hod. klubový program.

KVĚTEN
6.5. středa – zájezd na poutní místo Suchdol a Jednov a návštěva bylinkářky z Brodku u Konice.
14.5. čtvrtek – vycházka Pisárky – nejen místo oddechu a zábavy. Sraz v 15 hod. na zastávce tramvaje č.1- Pisárky.
28.5. čtvrtek – vycházka za historií i současností klášterů v centru města. Sraz v 15hod. na rohu Jánská a Minoritská.
31.5. neděle – Kaple sv. Rodiny v 19hod. Tradiční duchovní program.

ČERVEN
13.6. sobota – tradiční Mladé hody.
4.6. čtvrtek – vycházka, Jakubské nám. dříve a dnes. Sraz v 15hod. u vchodu do
kostnice.
17.6. středa – výstava – „Na návštěvě u panenek.“ v Letohrádku Mitrovských.
28.6. neděle – Domek sv. Rodiny v 17hod. Projednání plánu činnosti klubu na další období.