Plán na I. pololetí roku 2020

LEDEN
26.1. neděle – Domek sv. Rodiny v 16 hod. přednáška o demenci jak se projevuje, jak ji poznáme a jak se chovat k postiženému.
29.1. středa – výstava „Poklad Inků“.

ÚNOR
5.2. středa – výstava ke 120. výročí narození Ondřeje Sekory pod názvem „Mravenčí a jiné práce.“
19.2. středa – návštěva a prohlídka kaple sv. Alžběty a areál kláštera a hospice.
23.2. neděle – Domek sv. Rodiny v 16hod. Pásmo povídání a předčítání z
díla Anastáze Opaska, které se z důvodů nemoci nekonalo v září
loňského roku.

BŘEZEN
4.3. středa – výstava „Móda zrcadlem doby“,vývoj dámského oděvu brněnska.
11.3. středa přednáška – Z historie železnice na Moravě. V přednáškovém
sále MZA v Bohunicích v 15hod.
29.3. neděle – Domek sv. Rodiny v 17hod. Promítání přednášky z
charizmatické konference roku 2019.

DUBEN
1.4. středa – zájezd vlakem do Prahy – Anežský klášter, výstava Krásné Madony.
16.4. vycházka na Žlutý kopec – krásné pohledy na Brno, architektůra
Vaňkova nám. a zajímavé vily na Tvrdého a Tomešově ulici.
26.4. neděle – Domek sv. Rodiny v 17hod. klubový program.

KVĚTEN
6.5. středa – zájezd na poutní místo Suchdol a Jednov a návštěva bylinkářky z Brodku u Konice.
14.5. čtvrtek – vycházka Pisárky – nejen místo oddechu a zábavy. Sraz v 15 hod. na zastávce tramvaje č.1- Pisárky.
28.5. čtvrtek – vycházka za historií i současností klášterů v centru města. Sraz v 15hod. na rohu Jánská a Minoritská.
31.5. neděle – Kaple sv. Rodiny v 19hod. Tradiční duchovní program.

ČERVEN
13.6. sobota – tradiční Mladé hody.
4.6. čtvrtek – vycházka, Jakubské nám. dříve a dnes. Sraz v 15hod. u vchodu do
kostnice.
17.6. středa – výstava – „Na návštěvě u panenek.“ v Letohrádku Mitrovských.
28.6. neděle – Domek sv. Rodiny v 17hod. Projednání plánu činnosti klubu na další období.