Anna KyselA?kovA?

tel.: 530A�330A�375
email: seniori@kaplekohoutovice.cz

MA?A?ete se pA�ijA�t podA�vat na naA?e pravidelnA? setkA?nA�, vA?dy poslednA� nedA�li v mA�sA�ci v 17.00 hod. (v zimnA�m obdobA� v 16.00 hod.) v klubovnA� na BaA?nA�ho 40, Brno-Kohoutovice (Domek SvatA� rodiny).