Klub křesťanských seniorů v Brně Kohoutovicích působí od roku 2001 jako dobrovolné sdružení seniorů. Jeho cílem je shromA?A?dit křesťansky smýšlející seniory z Kohoutovic a napomáhat ke zlepšení jejich kulturního, společenského a duchovního vyžití.

PraktickA� naplnA�nA� tohoto cA�le je uskuteA?A?ovA?no bohatou A?innostA� klubu. SenioA�i se schA?zejA� pravidelnA� vA?dy poslednA� nedA�li v mA�sA�ci v 17.00 hod. (v zimnA�m obdobA� v 16.00 hod.) v klubovnA� na BaA?nA�ho ul.A?. 40 (Domek SvatA� rodiny). Zde je nabA�zen hodnotnA? a zajA�mavA? program nejen s kA�esA?anskou tematikou:

besedy s pozvanA?mi hosty na rA?znA? tA�mata (zdravA�, duchovnA� A?ivot, historie, cestovA?nA�, prA?vnA� poradna),A� dA?le poA�A?dA?me pA�ednA?A?ky a promA�tA?nA� filmA?.

Klub seniorA? takA� nabA�zA� moA?nost zA?jezdA? s poutnA�m i poznA?vacA�m programem,A� spoleA?nA� nA?vA?tA�vy kulturnA�ch zaA�A�zenA� (divadla, koncerty, vA?stavy) nebo vychA?zky po BrnA� a okolA�.

PravidelnA� informace o A?innosti klubu rovnA�A? uvA?dA�me na strA?nkA?ch KohoutovickA�ho KurA?ra.

Klub kA�esA?anskA?ch seniorA?